X
تبلیغات
رایتل
شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1395 @ 08:29 ق.ظ

موفق باشید

گرچه بر کشور ما می شاشید

دمتان گرم موفق باشید

جمعه 4 فروردین‌ماه سال 1396 @ 02:06 ب.ظ

رفتید بهشت ساک باید بزنید

از خاک بهشت پاک باید بزنید

زانو به میان خاک باید بزنید


چندی چمدان زدید و استاد شدید

رفتید بهشت ساک باید بزنید !!

جمعه 20 اسفند‌ماه سال 1395 @ 08:57 ب.ظ

فارس وان و گناهانش

 اگر که نا ن گران، تنبان گران است              

گناه «فارسی وان » است !

اگر «اصغر »چاخان ،«اکبر »چاخان است   

گناه ِ«فارسی وان » است

 

اگر که سکسی ا ند یشند مرد م 

چه در تهران  ،چه د ر قَم

تما م ِ فکرشان دنبال «آن !» است 

گناه ِ« فارسی وان » است !

 

اگر گرد ید ه با سن ها قُلمبه !            

تو هستی محو ِ دُ مبه !

همه وِردِ زبانت «جان و جان » است !    

گناه ِ«فارسی وان » است!

 

فلا ن مَر د ک اگر «خواهرزنش » را 

سیاحت بُرد ه شبها !

سیاحتگاهشان  پُشت ِ«ژیان »است ! 

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

اگر عاشق شد ه آن مَر دِ بیخود  

   به آن مادر زن ِ خود

و ماد ر زن به ایشان مهربان است !     

گناه ِ « فارسی وان » است !

 

زن ِ آن مرد ِ زحمتکش که بی عا ر       

شب و روزش شد ه کار !

خیانت می کُند ،حُکمش روان است !  

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

اگر که مَردک ِ هفتاد ساله          

به  فکر ِ عشق و حاله !

خود ش پیر و زنش خیلی جوان است است   

گناه ِ «فارسی وان »است !

 

اگر که خاله ی پیرت که لولوست !             

شد ه شهوانی ای دوست !

به دنبال «فلان چیز» و «فلان» است !    

گناه ِ «فارسی وان »است !

 

اگر که فتحعلی شاه و فلا ن شاه  

د ر آن سال و د ر آن ماه

زنش سیصد ، کمرد رد ش چنان است !  

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

زنی که مثل مُروارید و پاک است  

وقدّ ش «لیفتراک »است !

اگر که شوهرش با «عمّه جان» است !         

گناه ِ «فارسی وان » است  !

 

اگر که پیرمردان هم حریصند 

زشهوت خیس ِ خیسند!

تمام ِ پولشان خرج زنان است !   

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

اگر با ریش و پشمش « حاج اکبر »   

که باشد آدمی  گر

گهی «رشت» و زمانی « لاهیجان »است!  

گناه ِ « فارسی وان » است ! 

 

زَند باغ ِ زن ِ همسایه ،گر شخم !      

بپاشد توی آن تخم !

« مُراد ِ مَش صَفر» که باغبان است ! 

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

زند گر شوهرش بر دیگران گلُ  !          

خودش چون دسته ی گلُ !

زنی که حُسن ِ او وِردِ زبان است  !      

گناه ِ« فارسی وان» است !

 

 

اگر اخلاقیات از هم گُسسته          

وَ حُرمت ها شکسته !

و َمَرد ِ خانوا ده ناتوان است !     

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

اگر که گوشت! د ر کوچه خیابان   

شد ه فت ّ وفراوان !

به دنبالش  روان آب ِ دهان است !   

گناه ِ «فارسی وان » است !

 

خلاصه هرکسی در هر زما نی

به هر جا و مکا نی

سراغ ِ چیز!و« ک» و «ک » دوان است !    

گناه ِ « فارسی وان » است !!

جمعه 20 اسفند‌ماه سال 1395 @ 08:19 ب.ظ

دیدم که نهاده روی قبری انگشت

دیدم که نهاده روی قبری انگشت
قزوینی ِ رِند مشک ِ اشکش در مُشت


با گریه ی بسیار و تکان های سرش
می گفت:" ای زن فراق تو ما را کُشت


چون کوه همیشه پشت ِ من بودی تو
رفتی ّ و نشد برای ِ من پیدا پُشت" 


#فیلسوف_قزوینی

https://telegram.me/jameolmozekhrafat

چهارشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1395 @ 10:48 ق.ظ

پاهایت را جمع کن

در کنار برکه چون غازی نشست

ملا نصرالدین به صدنذرو نیاز

 

نان خودرا زد به آب و خوردوگفت :

«گشنه هستم ،می خورم از آب غاز »!

 

ای که می مالی خودت را برزنان

توی صفها،تاکسی،مترو مُدام

 

درحقیقت می خوری ازآب غاز!

غاز می جویی ومحرومی وخام!

 

دست برداراز چنین کردارزشت!

ای که محو ِبرق لب یاناخُنی!

 

دست ِخودرا می زنی بردُنبه ها!

مثل گربه گوشت دزدی می کنی؟!

 

در درون کیسه می باید تورا

بُرده و وِل کرد دراقصای چین!

 

چیست لیکن چاره اش باشنداگر

مردهای هیز یک کشورچنین؟

( تعداد کل: 13 )
   1       2       3    >>

آمارگیر وبلاگ